Monday, June 24, 2013

我會在你身邊

你的眼淚 有一點灰
我幫你擦去 模糊的傷悲
從不後悔 愛就那麼絕對

做你的玫瑰 在你周圍
就陪你沉睡 願替你枯萎
就算再美 請忘了我是誰 

撫慰你所有傷痕累累 給你溫柔的堡壘
把不安全都摧毀 不讓你心碎

我會在你身邊 擁抱你整個世界
末日來之前 我不讓你孤單的飛 

我會在你身邊 灌溉你那座花園
綻放得更美 再累我都無所謂

我會在你身邊 當城市一片漆黑
照亮你側臉 靜靜靠在我的肩 

我會在你身邊 默默守在你身邊
直到你發現 真正愛你的是誰
我的愛絕不撤退


No comments:

Post a Comment

Thanks for commenting, I will reply you shortly. :)